Informacje

Z dniem 11.04.2023 fabryka FANAR podwyższa ceny na swoje wyroby.
 3% na cały oferowany asortyment za wyjątkiem narzędzi Carmex gdzie ceny pozostaną na niezmienionym poziomie. Ponadto dla niżej wymienionych grup narzędzi podwyżka będzie wyglądać w sposób następujący:
Narzynki +10%
Ramiona i głowice gwintujące +10%
Narzędzia V-Coil +10%